Home_The Chinese Seal Engraving professional website_Virtual Micro Studio
Virtual Micro Studio
會員登入  
真微書屋印學資料庫__點閱率57.9469373563354%篆刻年歷1051-1911__點閱率7.8151496144561%琳瑯滿目的數位化印譜__點閱率27.4929712114343%篆刻講座-方寸有情__點閱率1.48067511384004%當代篆刻家專區__點閱率3.32175501808743%真微書屋&黃嘗銘__點閱率1.59670791550734%真微書屋篆刻印學網__點閱率0.34580377033943%回首頁繁簡轉換後回首頁
 
 印學在線>篆刻年歷>依年代瀏覽>年代檢索>1764年印庫搜尋  

 依年代瀏覽
 -- 隨機瀏覽
 -- 年代檢索
 -- 年代搜尋
 依人物瀏覽
 搜尋篆刻年歷
 關於篆刻年歷
 篆刻年歷書籍版
 篆刻年歷數位版
 索引檔下載

 
2011年1月1日起,本單元全面開放與《篆刻年歷1051-1911》全書相同的內容。
《篆刻年歷1051-1911》全書內容如有未盡事誼,請多利用真微印庫搜尋/瀏覽。
公元1764年
清高宗.乾隆廿九年.甲申.閼逢涒灘.日本明和一年
1763共有 40 則1765
頁次   1  2   3  
1764

日本國立國會圖書館所藏中國印譜書目中,本年入藏顧氏《印藪》、《何雪漁印譜》、《曉采居印印》、《秦漢印範》、《崇雅堂印譜》、《超然樓印賞》、《賴古堂印譜》。/之1

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1764年之001則相同。

1764

丁有煜(個道人).八十三歲卒/一六八二年生。通州貢生,木公先生子。讀書於軍山之麓,屏絕世事,四方名士無不傾倒。脩郡志,體例謹嚴。嘗館於皋之朱氏,工詩,善書畫,尤精鐵筆。先生歿後,寶應王孟亭箴輿輓聯云:「秋風秋雨雙薇樹,江北江南個道人」。存世有《與秋集》、《雙薇園集》、《雙薇園續集》。/之2

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1764年之002則相同。

1764

潘西鳳(桐岡)/刻〔還硯齋〕長方加框白文印。邊款為【甲申秋月,老桐。】原印今藏於上海朵雲軒,竹根印。/之3

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1764年之003則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
1764

金農(冬心).七十八歲卒/一六八七年生。少受業於何焯,與丁敬等相交。好游,五十歲僑居揚州并開始學畫,下筆便見奇古清逸,脫盡時習,以賣書畫為業,名噪江南,應接不暇,常由羅聘代筆,為「揚州八怪」之一。其畫論主「狀物抒情」說。善書法,隸書古拙厚重,楷書自創格調稱「漆書」。精篆刻,有秦漢風致。能詩文。存世有《冬心先生集》。/之4

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1764年之004則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
1764

丁敬(硯林).七十歲/為汪憲(魚亭)刻〔汪魚亭藏閱書〕正方朱文印。邊款為【甲申,敬身刻贈魚亭素交老先生文房。】原印今藏於浙江省博物館,壽山石。/之5

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1764年之005則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
1764

丁敬(硯林).七十歲/為汪憲(魚亭)刻〔汪憲之印〕正方白文印。邊款為【敬身仿漢,贈魚亭老先生雅鑒,甲申。】/之6

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1764年之006則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
1764

丁敬(硯林).七十歲/為汪憲(魚亭)刻〔臣憲印〕正方陰陽印。邊款為【甲申夏,為魚亭老先生仿漢,鈍丁。】原印今藏於浙江君匋藝術院,青田石。/之7

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1764年之007則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
1764

丁敬(硯林).七十歲/為汪憲(魚亭)刻〔汪憲〕連珠朱文印。邊款為【扇頭箋尾,印之雅便,莫連珠若。文衡山自能刻印,年及百歲,箋扇只此,亦可見其行己有矩處也。甲申夏,鈍丁叟。】原印今藏於浙江省博物館,壽山石。/之8

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1764年之008則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
1764

丁敬(硯林).七十歲/為趙瑞(泉皋)刻〔趙氏岳均〕正方朱文印。邊款為【岳均世講,精庖鼎肉,餽于老夫,作此答其敬老之誠。甲申七月,敬叟記。】/之9

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1764年之009則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
1764

丁敬(硯林).七十歲/為陳鴻寶(衛叔)刻〔陳鴻寶印〕正方白文印。邊款為【敬身叟刻與寶所甥,它日人書俱老,當更知老夫此印之妙也。甲申秋九月記,時年七十。】/之10

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1764年之010則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
1764

丁敬(硯林).七十歲/為錢琦(相人)刻〔錢琦之印〕正方白文印。本印與〔相人氏〕正方白文印為對印。邊款為【甲申秋,丁敬刻贈璵沙老先生清鑒。】/印縮56.25%/之11

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1764年之011則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
1764

丁敬(硯林).七十歲/為錢琦(相人)刻〔相人氏〕正方白文印。邊款為【孤雲石叟丁敬製于硯林,時年七十。】/印縮56.25%/之12

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1764年之012則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
1764

丁敬(硯林).七十歲/刻〔煙雲共養〕正方朱文印。邊款為【甲申秋,鈍丁製于硯林。】原印今藏於杭州西泠印社。/之13

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1764年之013則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
1764

丁敬(硯林).七十歲/為寂善刻〔寂善之印〕正方白文印。本印與〔蕅涯道人〕正方白文印為二面印。邊款為【善上座,予道契佛大師高足也,求手刻,因以漢玉章法,為作兩面印,實老人得意非漫尒者,上座其調謢之。甲申冬日,孤雲石叟丁敬記于硯林。】/之14
真微書屋註:《西泠八家印選》註:兩面印壽山石。

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1764年之014則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
1764

丁敬(硯林).七十歲/為寂善刻〔蕅涯道人〕正方白文印。/之15

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1764年之015則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
頁次   1  2   3  


資料與《篆刻年歷1051-1911》
一書同步.2001年4月16日出版
全頁無阻點瀏覽狀態
未設定  說明  設定
閱讀凡例