Home_The Chinese Seal Engraving professional website_Virtual Micro Studio
Virtual Micro Studio
會員登入  
真微書屋印學資料庫__點閱率58.060416428886%篆刻年歷1051-1911__點閱率7.84059555670838%琳瑯滿目的數位化印譜__點閱率27.3374396663153%篆刻講座-方寸有情__點閱率1.48803375855538%當代篆刻家專區__點閱率3.32362355647516%真微書屋&黃嘗銘__點閱率1.6020508962537%真微書屋篆刻印學網__點閱率0.347840136806074%回首頁繁簡轉換後回首頁
 
 印學在線>篆刻年歷>依人物瀏覽>姓名檢索>徐堂印庫搜尋  

 依年代瀏覽
 依人物瀏覽
 -- 隨機瀏覽
 -- 姓名檢索
 -- 姓名搜尋
 搜尋篆刻年歷
 關於篆刻年歷
 篆刻年歷書籍版
 篆刻年歷數位版
 索引檔下載

 
2011年1月1日起,本單元全面開放與《篆刻年歷1051-1911》全書相同的內容。
《篆刻年歷1051-1911》全書內容如有未盡事誼,請多利用真微印庫搜尋/瀏覽。
徐堂(紀南)
徐堅2共有 4 則徐培基
1714

徐堂(紀南).生年不確/仁和(江蘇蘇州)人。杭世駿弟子。字紀南,號秋竹,又號南徐居士、上下釣魚山人。齋堂為藉豁古堂。好讀書,儲字畫,廣交遊。弱冠補博士弟子員,名噪黌宮,既而負笈堇浦杭太史之門,得指授而業精進。吟詠餘閒,講習篆籀鐵筆,常語人曰:「鐵筆雖雕蟲之技,然究心於此者,必須先識篆法、筆法、章法而後縱之以刀法,非徒尚殘缺粗劣為蒼古也。」亦能治印泥。卒年未及五十。存世有《藉豁古堂詩集》。/1714±15/之14

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1714年之014則相同。

1757

丁敬(硯林).六十三歲/為徐堂(紀南)刻〔徐堂印信〕正方朱文印。邊款為【吾友徐紀南氏偶于吟餘,製合印色,即精妙可人,乃知斯如造墨者然,煙膠良矣,和劑不悟,終不入妙。故出文士手,即具勝賞者會悟妙也,彼沾沾以祕方誇人者,守株見耳。紀南以所製相貽,求余篆刻,既應其請,且作近體五十六字,刻附印石以紀事云。詩曰:齊奴如意碎火樹,麻姑仙爪幻丹沙,真紅世遠鮮不沫,宣和印泥爭賞嗟,合和深透墨關捩,流傳多見玉椏叉,徐生悟妙弄筆外,古甖贈我赤城霞。乾隆丁丑春正月晦日,玩茶老人丁敬身記于硯林,時年六十有三矣,抱疾擁爐,運刀草草,用副良友之勤請,工拙不遑計也。】/之3

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1757年之003則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
1757

丁敬(硯林).六十三歲/為徐堂(紀南)刻〔上下釣魚山人〕長方朱文印。邊款為【上下釣魚山,見趙松雪吳興山水記中,紀南吾友愛之,欲為其地漁長求刻石章,豈將浮家泛宅苕霅間邪,垂綸鼓枻,吾亦樂之,紀南其從我乎。丁丑八月,敬老人并記;;咸豐十年七夕,青田端木百祿、上虞徐三庚,同觀于越中;;辛酉二月,趙叔孺曾觀于滬。】原印今藏於杭州西泠印社。/之5

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1757年之005則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
1767

丁佺(松老).約卅八歲/為徐堂(紀南)刻〔藉豁古堂圖書〕正方朱文印。邊款為【紀南徐君,顏所居堂曰藉豁,蓋取杜甫簡吳郎司法句,案甫題江外艸堂曰:敞豁當□□□□□曰開襟豁堂,豁其自道,則披豁對吾真,人生意氣豁。史稱甫性放曠,好論大事,挺節無所污,即豁如之謂矣,君以磊落之才,襟度所習,復有取乎,是吾得仍移甫句似君曰:神傾意豁真涯士。君以為何如?丁亥春,紀南六兄命予篆此石,因以王丈茨簷跋語,并刻其上,庶使覽者有以見吾六兄之襟期也,松老弟丁佺記事。】原印今藏於上海博物館。/之11

全文與《篆刻年歷1051-1911》書籍版1767年之011則相同。

☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像


資料與《篆刻年歷1051-1911》
一書同步.2001年4月16日出版
全頁無阻點瀏覽狀態
未設定  說明  設定
閱讀凡例